Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi 2016

İlki 2016 Kasım ayında gerçekleştirilen Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi’nde İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve Türkiye’den toplam 8 çağrılı, 67 sözlü ve 99 poster bildiri sunulmuştur.

Davetli konuşmacılarımızın isimleri ve konuşma başlıkları aşağıdaki gibidir.
PROF. DR. H.C. ERWIN MÄRTLBAUER
Konuşma başlığı:
Bacillus cereus gıda zehirlenmeleri, genel bakış ve güncel durum

PROF. DR. ROBERTO LA RAGIONE
Konuşma başlığı:
Çiftlik hayvanları yetiştiriciliğinde pre ve probiyotiklerin antibiyotiklere alternative olarak kullanımı.

PROF. DR. JASON WAN
Konuşma başlığı:
Gıda işleme teknolojileri ve endüstriyel uygulamalarında son gelişmeler.

PROF. DR. MEHMET ÇALICIOĞLU
Konuşma başlığı:
Süt ve süt ürünlerindeki steroid hormonlar ve tüketici sağlığı.

PROF. DR. MICHEAL DOYLE
Konuşma başlığı:
Tüm Genom Dizileme: Gıda kaynaklı salgınların taranmasında yeni dönem

PROF. DR. GIAMPIERO PAGLIUCA
Konuşma başlığı:
Gıda matriksi içinde yeralan perfloroalkillenmiş maddeler

PROF. DR. GÜRHAN ÇİFTCİOĞLU
Konuşma başlığı:
Hayvansal Gıdaların Hasat Öncesi Güvenliğinde İzlenebilirliğin Önemi

2016 Galeri


ORAL ABSTRACT BOOK


POSTER ABSTRACT BOOK


Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com