Tam Metin Gönderim Kuralları

2. Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
Tam Metin Yazım Kuralları

Özgün araştırma makalelerini dergilerde yayınlatmak isteyen araştırmacılar çalışmalarını tam metin olarak göndermelidir.

Tam metinler aşağıdaki kurallara göre düzenlenip doruk.kaynarca@neu.edu.tr adresine e-posta olarak gönderilmelidir.

 • Gönderilecek çalışmalar yazım ve imla hataları yönünden kontrol edilmelidir.
 • Gönderilen çalışmaların daha önce hiç bir yerde yayınlanmadığı yazar(lar) tarafından garanti edilmelidir.
 • Çalışmanın etik konularından ve özgünlüğünden yazar(lar) sorumludur.

 

Makalelerin Değerlendirilmesi

Kongre bilim kurulu tarafından seçilip, dergilere önerilen tam metin makaleler, dergilerde hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra öncelikli olarak yayınlanacaktır.

Bilim Kurulu tarafından konu kapsamı dışında olan, teknik açıdan yetersiz, kendi içerisinde bütünlük ve tutarlılık arz etmeyen sonuçlar içeren veya kötü yazılmış çalışmaları doğrudan reddetme hakkına sahiptir.

 

Bildirilerin Hazırlanması

 1.  Bildiriler A4 boyutunda Microsoft Office Word programında hazırlanmalı, üstten 2.45 cm, alttan 2.45 cm, sağ ve soldan 1.75 cm boşluk bırakılmalı ve tek kolon olarak hazırlanmalıdır. Metin çift satır aralıklı yazılmalı, paragraflar arasında tek satır boşluk bırakılmalıdır. Metinde bütün satırlar (sürekli) numaralandırılmalıdır.
 2. Bildiri başlığı 14 punto Arial, koyu, küçük harflerle ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılmalı (11 punto); yazar isimleri (yalnızca ilk harfler büyük) 10 punto Arial ve ortalanmış olarak verilmelidir. Yazarların adresleri, telefon ve faks bilgileri ile yazışmalardan sorumlu yazarın e-posta adresi hemen alt satırda 9 punto Arial, ilk harfler büyük olacak şekilde ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazarların çalıştıkları kurumları (ve/veya adresler) farklı ise her bir yazar isminin sonuna rakamlarla üst indis konulmalıdır.
 3. Metin içindeki kısımların başlıkları (ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ vb.) 10 punto Arial ve koyu olarak büyük harflerle yazılmalı, başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak metine geçilmelidir. Alt başlıklarda ilk harfler büyük, 10 punto Arial ve koyu yazı karakteri kullanılmalıdır. ÖZET’in altına bir satır boşluk bırakıldıktan sonra en fazla 5 adet Anahtar Kelime konmalıdır. Anahtar Kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak  İngilizce başlık ve altına ABSTRACT ve Keywords yazılmalıdır. Bir satır boşluk bırakılarak ana metine geçilmelidir.
 4. Ana metin 9.5 punto Arial olarak hazırlanmalıdır.
 5. Bildiri başlıca şu kısımlardan oluşmalıdır: Başlık, Yazar İsimleri, Adresleri, İletişim Bilgileri, Yazışmalardan Sorumlu Yazarın E-posta adresi, Özet, Abstract, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Tartışma, Sonuç), Teşekkür (gerekiyorsa), Kısaltmalar (gerekiyorsa), Kaynaklar.
 6. Özet ve Abstract bölümleri 250 kelimeyi geçmemeli, çalışmanın amacını, metodunu ve önemli sonuçlarını içermelidir. Özet tek paragraf olarak yazılmalı ve özet içinde kaynaklara atıf yapılmamalıdır.
 7. Makale içerisinde geçen mikroorganizma isimleri ve Latince ifadeler italik olarak yazılmalı ve kullanılıcak kısaltmalarda uluslararası yazım kuralları uygulanmalıdır.
 8. Tablo başlıkları tablonun üstüne, şekil başlıkları ise şeklin altına yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Kullanılan tablo ve şekillere metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Metin içinde geçen veriler tablo ve şekillerin tekrarı olmamalıdır. Tablo ve şekillerin başlıkları içerikleriyle uyumlu ve anlaşılabilir olmalıdır. Şekiller ve resimlerin  siyah-beyaz ve yüksek çözünürlükte olmasına dikkat edilmelidir.  Resimler (ve gerekiyorsa Şekiller) *.jpg formatında metin içerisinde yer almalıdır.
 9. Metin içerisinde atıflar köşeli parantez içerisinde rakamlarla yapılmalı [1] ve Kaynaklar bölümünde bu numara sırasıyla detayları yazılmalıdır.
 10. Matematiksel denklemler numaralandırılmalı ve metin içerisinde atıf yapılmalıdır.
 11. Kaynakların yazımında aşağıdaki örnek yazım biçimleri kullanılmalı ve makalelerin yayınlandığı dergi isimleri italik olarak yazılmalıdır. Web adreslerine atıf yapılacağında (mümkün olduğunca Resmi web sayfalarına atıf yapılmalıdır) mutlaka ilgili web adresine erişim tarihi verilmelidir.

Makale

[1] Ulusoy, B., Hecer, C., 2013. Potential risks of mechanically separated poultry meat technology. Akademik Gıda 11(1): 59-63.

Kitap

[1]  Temiz, A., 2010. Genel Mikrobiyoloji Uygulama

Teknikleri, Hatiboğlu Yayınevi 5. Baskı, Ankara.

Kitap Bölümü

[2] Park, Y.W., Haenlein, G.F.W., 2007. Goat Milk, Its Products and Nutrition. In Handbook of food products manufacturing, Edited by Y.H., Hui, John Wiley & Sons Ins., New Jersey, 449-488p.

Kongre-Sempozyum Bildirisi

[3] Otlu, B., 2011. Biyosensörler:biyoreseptör moleküller. 6th International Advanced Technologies Symposium. 16-18 Mayıs, 2011, Elazığ, Türkiye, Bildiriler Kitabı, 5-7p.

 1. Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanmamış çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.

Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com