Scientific Program

8 NOVEMBER THURSDAY / 8 KASIM PERŞEMBE  (15:30-16:15)

Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
15:30-16:00 European Union Harmonization Process for Food of Animal Origin

Hayvansal Gıdalarda Avrupa Birliği Uyum Süreci

Burcu Barın

AB Koordinasyon Merkezi / EU Coordination Center

16:00-16:15 DISCUSSION / TARTIŞMA

1.SESSION (INVITED SPEECHES) 9 NOVEMBER FRIDAY / OTURUM (ÇAĞRILI) 9 KASIM CUMA (09.00-10.45)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ergün Ömer Göksoy – Prof. Dr. Ömer Memduh Esendal

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 K1 09:00-09:30 The Glyphosate Debate: A Controversial Subject

Giampiero Pagliuca

University of Bologna, Department of Veterinary Medical Sciences, Italy

2 K2 09:30-10:00 Clean Label In Meat Product and Something Else

Gaspar Ros Berruezo

Department of Food Technology, Nutrition and Food Science, Veterinary Faculty

3 K3 10:00-10:30 Mead, the Drink of the Gods

Daniela Smogrovicova

Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia

10:30-10:45 DISCUSSION / TARTIŞMA

2.SESSION 9 NOVEMBER FRIDAY / 2. OTURUM 9 KASIM CUMA (11:00-12:05)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Sevinç Yücecan – Prof. Dr. Derya Güroy

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 O1 11:00-11:10 Presence of Escherichia coli O26, O111 and O157 in Milk and Dairy Products, Antibiotic Susceptibility and Molecular Typing of Isolates Süt ve Süt Ürünlerinde Escherichia coli O26, O111 ve O157 Varlığı, İzolatların Antibiyotiklere Duyarlılıkları ve Moleküler Tiplendirilmesi

Demet Öztekin1, Harun Hızlısoy2, Candan Candemir Güngör1, Adalet Dışhan1, Hüseyin Burak Dişli1, Mukaddes Barel1

1 Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2 Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2 O2 11:10-11:20 Effects of Pressure on CheeseTexture

Jordi Saldo1

1Universitat Autònoma de Barcelona, Faculty of Veterinary, Department of Animal and FoodScience. Cerdanyola del Vallès, Spain

3 O3 11:20-11:30 Production of Anatolian Water Buffalo Butter Using Different Methods

Farklı Yöntemlerle Anadolu Manda Tereyağı Üretimi  

İbrahim Halil ESER1, Ahmet Levent İnanç1

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü,46060, Kahramanmaraş, Türkiye

4 O4 11:30-11:40 Determination of Phthalate Migration in The Production States of Yogurt and Cheese

Yoğurt ve Peynirlerin Üretim Aşamalarında Fitalat Migrasyonunun Belirlenmesi

S. Dicle Korkmaz1, Özlem Küplülü2, Güzin İplikçioğlu Çil2

1Giresun Üniversitesi, Espiye Meslek Yüksekokulu, Gıda Kalite ve Analizi Programı, Espiye, Giresun, Türkiye

2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Dışkapı, Ankara, Türkiye

5 O5 11:40-11:50 Surveying Production and Characteristics of Homemade Yogurt by Using Commercial Probiotic Cultures

Ticari Probiyotik Kültür Kullanarak Ev Yapımı Yoğurt Üretiminin ve Özelliklerinin Araştırılması

Özüm Özoğlu1, Rukiye Çolak Şaşmazer1, Zerrin Erginkaya2 ve Mihriban Korukluoğlu1

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 16059 Bursa, Türkiye

2Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 01330 Adana, Türkiye

11:50-12:05 DISCUSSION / TARTIŞMA

3.SESSION 9 NOVEMBER FRIDAY / 3. OTURUM 9 KASIM CUMA (12:20-13:15)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Filiz Kök – Doç. Dr. Zeki Gürler

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 O6 12:20-12:30 Possible role of milk-derived bioactive peptides on the metabolic syndrome

Süt Bioaktif Peptitlerinin Metabolik Sendrom Üzerine Olası Etkileri

Sevinç Yücecan1

1Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

2 O7 12:30-12:40 In-vitro Antioxidant Activities of Endemic Sideritis galatica Extracts

Endemik Sideritis galatica Ekstraktlarının in-vitro Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Damla Arslan-Acaröz1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayat Meslek Yüksek Okulu, Afyonkarahisar, Türkiye

3 O8 12:40-12:50 Effects of Bisphenols and Phthalates on Public Health

Bisfenoller ve Fitalatların Halk Sağlığı Üzerine Etkileri

Yeliz Yıldırım1,  Nurhan Ertaş Onmaz1, Zafer Gönülalan1, Harun Hızlısoy2, Serhat Al1, Hüseyin Burak Dişli1, Candan Candemir Güngör1, Adalet Dışhan1, Mukaddes Barel1

1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Kayseri, Türkiye

2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

4 O9 12:50-13:00 Electrospun Honey & Polycaprolactone / Chitosan Nanofibers For Wound Dressing Applications

Yara Bandı Uygulamaları İçin Elektrodöndürülmüş Bal ve Polikaprolakton / Kitosan Nanolifler

Fidan Özge Can1, Muhammed Zeki Durak1

1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya ve Metalurji Mühendisliği Fakültesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

13:00-13:15 DISCUSSION / TARTIŞMA

4.SESSION (INVITED SPEECHES) 9 NOVEMBER FRIDAY / 4. OTURUM (ÇAĞRILI) 9 KASIM CUMA (14:15-16:00)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Yeliz Yıldırım – Doç. Dr. Serdar Susever

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 K4 14:15-14:45 Can Bacteriocins Be Used For Increasing The Safety And Shelf-Life Of Meat And Meat Products?

Per Erik Joakim Saris

Department of Microbiology, University of Helsinki, Finland

2 K5 14:45-15:15 Food Protection of Animal Origin – What Else Can We Do?

Anna Sylwia Tarczynska

University of Warmia and Mazury

3 K6 15:15-15:45 The Control Of Foodborne Pathogens By Metagenomic Approach: Current Knowledge And Future Possibilities

Gerardo Manfreda

Department of Agricultural and Food Sciences, Alma Mater Studiorum, University of Bologna

15:45-16:00 DISCUSSION / TARTIŞMA

 

9 NOVEMBER FRIDAY

9 KASIM CUMA 

16:15-17:00 POSTER PRESENTATION (QUESTION AND ANSWER IN POSTER HALL)

POSTER SUNUMU (POSTER ALANINDA SORU-CEVAP)

5.SESSION 9 NOVEMBER FRIDAY / 5. OTURUM 9 KASIM CUMA (17:00-18:05)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Canan Hecer – Prof. Dr. Mihriban Korukluoğlu

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 O10 17:00-17:10 Inhibition of lipidoxidation and protein oxidation in turkey sausages by Catechins from natural extracts

Gema Nieto1, Julián Castillo2, Gaspar Ros1

1Department of Food Technology, Nutrition and Food Science, Veterinary Faculty University of Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Espinardo, Murcia, Spain

2Research and Development Department of Nutrafur S.A.,Camino Viejo de Pliego s/n, 80320 Alcantarilla, Murcia, Spain

2 O11 17:10-17:20 Preparation, Characterization and Antibacterial Activity of Corn Starch-Zinc Bio composite Films

Gülsüm Aydın1, Pınar Terzioğlu2, İrem Dokuzlu3, Ayşe Kalemtaş3

1Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

2Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Lif ve Polimer Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

3Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Bursa, Türkiye

3 O12 17:20-17:30 Presence of Some Food Pathogens in Sheep and Cattle Carcasses During the Slaughtering Process

Kesim Aşamalarına Göre Koyun ve Sığır Karkaslarında Bazı Gıda Patojenlerinin Varlığı

Sadık Büyükyörük1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Işıklı, Aydın, Türkiye

4 O13 17:30-17:40 Determination of Salmonella presence in slaughter sheep and cattle by ISO 6579 and VIDAS UP Salmonella methods

ISO 6579 ve VIDAS UP Salmonella metodları ile kasaplık koyun ve sığırlarda Salmonella varlığının belirlenmesi

Ece Cetin1, Seran Temelli2, Ayşegül Eyigor2

1 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veteriner Fakültesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 59030, Tekirdağ, Türkiye

2 Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veteriner Fakültesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 16059, Bursa, Türkiye

5 O14 17:40-17:50 The effect of propolis DMSO extracts on proliferation in MDA-MB-231 cells

Propolis DMSO ekstraktlarının MDA-MB-231 hücrelerinde proliferasyon üzerine etkisi

Meltem Uçar1

1Lefke Avrupa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefke, Kuzey Kıbrıs, TR-10 Mersin, Türkiye

17:50-18:05 DISCUSSION / TARTIŞMA

6.SESSION 9 NOVEMBER FRIDAY / 6. OTURUM 9 KASIM CUMA (18:20-19:25)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Mustafa Atasever – Doç. Dr. Recep Kara

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 O15 18:20-18:30 Application of Mathematical Models for Aflatoxins Risk Mitigationand Control in Food

Hafizu Ibrahim Kademi1, Beyza H. Ulusoy2, ve Canan Hecer2

1Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.

1Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veteriner Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.

2 O16 18:30-18:40 The Proximate Composition, Somatic Cell Count, Total Aerobic Mesophilic Bacteria Count and Mineral Content of Damascus Cow Milk

Damaskus (Şam) İnek Sütünün Kompozisyonu, Somatik Hücre Sayımı, Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı ve Mineral İçeriği

Nuray Güzeler1, Dilek Say2, Kurban Yaşar3, Mücella Saler4

1 Gıda Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

2 Pozantı Meslek Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

3Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye, Türkiye

4Zootekni Bölümü, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

3 O17 18:40-18:50 Investigation of Nitrate and Nitrite Levels in Drinking-Use Waters

İçme-Kullanma Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması

Semra Gürbüz1

1Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, Türkiye

4 O18 18:50-19:00 The Booming of Global Aquaculture and Veterinary Drugs Residues in Cultured Seafood Products

Wubshet Asnake1, Beyza Ulusoy1, Canan Hecer1

1Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veteriner Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.

5 O19 19:00-19:10 Veterinary Antimicrobial Residues in Food of Animal Origin: Setting Limits For Safety Enhancements

Belachw Bacha1, Beyza Ulusoy1

1Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veteriner Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.

19:10-19:25 DISCUSSION / TARTIŞMA

7.SESSION 10 NOVEMBER SATURDAY / 7. OTURUM 10 KASIM CUMARTESİ (09:00-10:05)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Nuray Güzeler – Prof. Dr. Zerrin Erginkaya

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 O20 09:00-09:10 Determination of Drinking Water’s Quality Around Erzurum Region

Erzurum Bölgesindeki İçme Sularının Kalitesinin Belirlenmesi

Hüseyin Gökçen1,Mustafa Atasever2

17’inci Kolordu Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı, Diyarbakır, Türkiye

2 Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2 O21 09:10-09:20 Determination of Important Microbiological Risk Points in terms of Public Health for Traditional Halloumi Producers Selected as Pilot Producers  in Dilekkaya (Aya) Village of Northern Cyprus

Kuzey Kıbrıs, Dilekkaya (Aya) Köyün’de Pilot Olarak Seçilen Geleneksel Hellim Üreticileri için Halk Sağlığı Açısından Önemli Mikrobiyolojik Risk Noktalarının Belirlenmesi

Beyza Ulusoy1, Canan Hecer1, Şifa Berkan2

1Yakın Doğu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Lefkoşa, K.K.T.C.

2 Değirmenlik Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü, Lefkoşa, K.K.T.C.

3 O22 09:20-09:30 Investigation of Heavy Metal Presence in Different Fish Species Marketed in Afyonkarahisar, Turkey

Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Farklı Balık Türlerinde Ağır Metal Varlığının Araştırılması

Recep Kara1, Ulaş Acaröz1, Zeki Gürler1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

4 O23 09:30-09:40 Effects of Dietary Spirulina (Arthrospira sp.) on Flesh Quality of Freshwater and Marine Fish

Spirulina’nın (Arthrospira sp.) Tatlı Su ve Deniz Balıklarının Et Kalitesi Üzerine Etkileri

Derya Güroy1, Onur Karadal2, Betül Güroy1

1 Yalova Üniversitesi, Armutlu Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, 77500, Armutlu, Yalova, Türkiye

2 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü, 35620, Çiğli, İzmir, Türkiye

5 O24 09:40-09:50 Physico-chemical Quality Characteristics of The Honeys Produced in Southeastern Anatolia 

Güneydoğu Anadolu Ballarının Fiziko-Kimyasal Kalite Karekteristikleri

Semra Gürbüz1, Neslihan Çakıcı2, Serdar Mehmetoğlu2, Hilal Atmaca2, Tahsin Demir2, Mukaddes Arıgül Apan2, Ömer Faruk Atmaca2, Fazıl Güney2

1Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, Türkiye

2Tarım ve Orman Bakanlığı, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu, Türkiye

09:50-10:05 DISCUSSION / TARTIŞMA

8.SESSION 10 NOVEMBER SATURDAY / 8. OTURUM 10 KASIM CUMARTESİ (10:20-11:25)
MODERATORS / OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Yusuf Doğruer – Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy

  Time / Saat Presentation title /  Bildiri başlığı
1 O25 10:20-10:30 The Quality Parameters of Buffalo Milk in Cukurova Region

Çukurova Bölgesi Manda Sütlerinin Bazı Kalite Özellikleri

Nuray Güzeler1, Murat Kalender1, Çağla Özbek1

1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

2 O26 10:30-10:40 Evaluation of Somatic Cell Count According to Presence of Some Pathogens Threatening Public Health in Buffalo Milks

Manda Sütlerinde Somatik Hücre Sayısının Halk Sağlığını Tehdit Eden Bazı Patojenlerin Varlığına Göre Değerlendirilmesi

Yağmur Nil Demirel1, Mürüvvet Düz2, İlkay Doğan3, Zeki Gürler1

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Afyonkarahisar

3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Gaziantep

3 O27 10:40-10:50 Investigation of the Presence of Esherichia coli 0157, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Nitrate and Nitrite in Traditional Fermented Sucuks

Geleneksel Fermente Sucuklarda Esherichia coli 0157, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus  ile Nitrat ve Nitrit Varlığının Araştırılması

Semra Gürbüz1, Aslı Çelikel Güngör1

1Mardin Artuklu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Mardin, Türkiye

4 O28 10:50-11:00 Importance of Coagulase Negative Staphylococci in Food Microbiology

Koagulaz Negatif Stafilokokların Gıda Mikrobiyolojisindeki Yeri ve Önemi

Halit Şükür1, Ömer Memduh Esendal1

Mikrobiyoloji Bölümü, Veteriner Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.

5 O29 11:00-11:10 Fipronil Residues in Eggs and Their Importance in terms of Public Health

Yumurtalarda Fipronil Kalıntısı ve Halk Sağlığı Açısından Önemi

H. Doruk Kaynarca1, Canan Hecer1, Beyza H. Ulusoy1

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü, Veteriner Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, K.K.T.C.

11:10-11:25 DISCUSSION / TARTIŞMA
10 NOVEMBER SATURDAY

10 KASIM CUMARTESİ

11:40-12:30 POSTER PRESENTATION (QUESTION AND ANSWER IN POSTER HALL)

POSTER SUNUMU (POSTER ALANINDA SORU-CEVAP)

Time Remaining to Congress

2018/11/08 00:00:00

Important Dates

Abstract and Full Paper Submission Deadline
15th October 2018
2. International Congress on Food of Animal Origin
November 08-11, 2018
Organization Secretariat

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com