Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Canan Hecer (Başkan)
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Prof. Dr. Giampiero Pagliuca
Università di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Prof. Dr. Per Erik Joakim Saris
Dept. of Food and Environmental Sciences University of Helsinki
Doç. Dr. Beyza H. Ulusoy
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Arş. Gör. Halil Doruk Kaynarca
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Arş. Gör. Fatma Kaya Yıldırım
Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com