Dergiler

Kongre’miz bazı bilimsel dergiler tarafından desteklenmektedir.

Araştırıcıların istemesi durumunda, kongre bilim kurulu tarafından seçilmiş tam metin özgün araştırma makaleleri, bu dergilerde uygun değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra öncelikli olarak yayınlanabilecektir.

Makaleler hakkında karar ve yayınlanma süreci kongre tamamlandıktan sonra başlayacaktır.

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"3","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"true"}

1. Acta Alimentaria (Print ISSN: 0139-3006 Online ISSN: 1588-2535)
http://akademiai.com/loi/066

ASCA, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, Current Contents: Agriculture, Biology and Environmental Sciences, Elsevier Science Navigator, Global Health, Index Veterinarius, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded (SciSearch), SCOPUS, The ISI Alerting Services

 

2. Kafkas Üniversitesi Veteriner Faültesi Dergisi (ISSN : 1300-6045  E-ISSN : 1309-2251)
http://vetdergikafkas.org/

Science Citation İndex Expanded (SciSearch®), Elseviers-Scopus, CAB Abstracts, DOAJ, EBSCO, Zoological Record, Türkiye Atıf Dizini, TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı

 

3. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi (ISSN: 0377–6395)
http://www.veteriner.org.tr/tr/dergi/

TÜBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, CAB Abstracts Veri Tabanı ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)

 

4. Akademik Gıda Dergisi (ISSN Print: 1304-7582, ISSN Online: 2148-015X)
http://www.academicfoodjournal.com/
Kongre için özel sayı basacaktır.

CAB Abstracts®, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts® (FSTA®), TÜBİTAK-ULAKBİM Life Sciences Database ve tüm indeks listesi için: http://www.academicfoodjournal.com/files/AKADEM%C4%B0KGIDAIndexing.pdf

Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com