Davetli Konuşmacılar


Konuşma başlığı: Bakteriyosinler etin güvenliğini ve raf ömrünü arttırmak için kullanılabilir mi?

Özgeçmiş: Prof. Dr. Per Erik Joakim SARIS; yüksek lisansını (1984) ve doktorasını (1990) Helsinki Üniversitesi'nde Genetik Bölümünde tamamladı. 2002'den bu yana Helsinki Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji alanında profesör görevini  ve 2017'den beri aynı üniversitede “Mikrobiyoloji ve Mikrobiyal Biyoteknoloji MSci programında koordinatör görevini yürütmektedir. Geçmişte, Helsinki Üniversitesi Genetik Enstitüsü’nde öğretim üyesi (1983-1985), Genesit Ltd., (Helsinki, Finlandiya) firmasında (1985-1990) baş araştırmacı, Helsinki Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nde (1990-1997) araştırmacı, yine Helsinki Üniversitesi Uygulamalı Kimya ve Mikrobiyoloji Bölümü’nde, doçent araştırmacı (1998-2002) olarak çalışmıştır. Hakemlik yaptığı bazı dergilerin isimleri arasında; Mol. Microbiology, Appl. Environ. Microbiol., Microbiology, Nanomaterials, mBio, Microb. Ecol., J. Bacteriol., PLOS One, Appl. Microbiol. Biotech., Int. J. Antimic. Agents ve 30 diğer dergi yer almaktadır. 18 Ph.D. öğrencisinin, 20 post-doc araştırmacının danışmanlığını üstlenmiştir. The Federation of Finnish Learned Societies tarafından 2018'de Altın Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir. Toplam 113 bilimsel yayını bulunmaktadır.

Konuşma başlığı: Et Ürünlerinde Clean Label (Temiz Reçete) Anlayışı

Özgeçmiş: Gaspar Ros Berruezo, 30 yılı aşkın bir süredir Murcia Üniversitesi'nde (UM) insan Beslenmesi ve Besin Bilimleri (Gıda Güvenliği dahil) profesörü olarak gida hijyeni, gida güvenliği ve kalite kontrol, gıda mevzuatı konularında veterinerlik, gıda bilimi ve teknolojisi veya gemşirelik gibi bölümlerde önlisans ve lisans dersleri vermektedir. 1989-90 yılları arasında, ABD'deki Tennessee Üniversitesi'nde doktora sonrası Fulbright araştırmacısı oldu. VITALIS Araştırma Merkezi'nin Akdeniz Bölgesinde gıda bilimleri, insan beslenmesi ve sağliği araştirmalari için proje lideridir. Ayrıca Murcia Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi dekanı ve İspanya Tüketici İşleri Ajansının Gıda Güvenliği ve Beslenmesi Bilimsel Komitesi-AECOSAN- başkanıdır. Araştırma ilgi alanı, fonksiyonel gıdalar ve muhteviyatları, normal büyüme ve gelişme için beslenme işlevselliği (biyoyararlanım ve omik dahil) ve kardiyovasküler hastalıklar veya obezite gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların (NCDs) önlenmesidir. Şu anda et endüstrisindeki yeni besin maddeleri ile obeziteyi önlemeye yönelik Akdeniz içerikli malzemeler üzerinde çeşitli araştırma projelerine öncülük etmektedir.

Konuşma başlığı: Hayvansal kaynaklı gıdaların muhafazası – Daha fazlası için ne yapılabilir?

Özgeçmiş: Dr. Hb. (habilitation) Anna Sylwia TARCZYŃSKA, Mazury Üniversitesi Gıda Bilimi Fakültesi’nde gıda teknolojisi ve beslenme alanlarında 1998’de yüksek lisansını ve 2002’de doktorasını tamamlamıştır. Uzmanlık alanları özellikle gıda sektöründe kalite kontrol ve kalite bilimleridir. 2014 yılında Cracow, University of Economics, Faculty of Commodity Science bünyesinde ekonomi bilimlerinde özellikle gıda kalitesi ve güvenliğinin yönetimi alanlarında post-doc derecesini (habilitasyon) almıştır. Modern süt işletmeleri için personel eğitimi alanında iki uluslararası projede uzman araştırmacı olarak görev almaktadır. 2014 yılından bu yana Süt Bilimi ve Kalite Yönetimi Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı ve Eylül 2016'dan bu yana Faculty of Food Sciences bünyesinde eğitim ve öğrenim işlerinden sorumlu dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Gıda kalite ve güvenlik yönetim sistemlerinin uygulanması ve denetlenmesinde, gıda sektörü çalışanlarının ve üçüncü taraf denetçilerin eğitilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir uzmandır. Başlıca araştırma ve ilgi alanları; gıda güvenliği ve güvenirliği, gıda hilelerinin önlenmesi, ayrıca kalite sistemleri için istatistiksel yöntemlerdir. Toplam 120 bilimsel yayını mevcuttur.

Konuşma başlığı: Metagenomik yaklaşımlarla gıda kaynaklı patojenlerin kontrolü: günümüzde bilinenler ve gelecekteki ihtimaller.

Özgeçmiş: Prof. Dr. Gerardo Manfreda, Bologna’da bulunan Alma Mater Studiorum University bünyesinde tam zamanlı professor öğretim üyesi ve Tarım ve Gıda Bilimleri Bölümünde Gıda Güvenliği Birimi laboratuarları’nda başkan olarak görev yapmaktadır. Veteriner Bilimi alanında MD ve Gıda Hijyeni alanında doktora derecesine sahiptir. Gıda hijyeni ve çevresel mikrobiyoloji alanında 25 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahiptir.
Laboratuvar tanısı alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalar şu konuları kapsamaktadır: Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Campylobacter, Escherichia coli ve Clostridium perfringens patojenlerine yönelik kültürel ve moleküler yöntemlerle tespit ve kantifikasyon (qPCR), Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter antibiyotik direncinin moleküler yaklaşımlarla genetik karakterizasyonu, gıda kaynaklı patojenlerin otomatik ribotipleme, PFGE, MLVA, MLST ile izlenmesi.
Prof. Manfreda, İtalya’da görülen bir salgından ve kümes hayvanları ve domuz üretim zincirinden izole edilen Listeria monocytogenes ve Salmonella suşlarının genomik karakterizasyonunu üzerine çalışmaktadır. Özel mikrobiyal indikatörleri tanımlamak için kümes hayvanlarında bağırsak mikrobiyotalarının metagenomik tanımlanması üzerine çalışmalar yürütmüştür. Horizon 2020 kapsamında “Collaborative Management Platform for Detection and Analyses of (Re-) emerging and foodborne outbreaks in Europe (COMPARE)” başlıklı projede UNIBO temsilcisi olarak yer almaktadır. “Selection and improving of fit-for-purpose sampling plans for specific foods and risks” (Grant Agreement 222738) konu başlığı ile FP7 AB tarafından finanse edilen büyük ölçekli bir projenin koordinatörlüğünü üstlenmiştir. UNIBO temsilcisi olarak görev aldığı diğer AB projeleri şunlardır: FP5 QLK1-CT- 2002-02201 (CAMPYCHECK), FP6 FOOD-CT-200X-007076 (POULTRYFLORGUT); FP6 FOOD-CT-2006-36018 (RESCAPE); FP7 KBBE.2011.2.4-01: GA n°: 289262 (STARTEC).

Konuşma başlığı: Glyphosate: Tartışmalı bir konu.

Özgeçmiş: Giampiero Pagliuca gıda kontrolü alanında Bolonya (İtalya) Alma Mater Studiorum-University Department of Veterinary Medical Sciences bünyesinde professor ünvanı ile görev yapmaktadır. Aynı zamanda Analytical Bio-Agroalimentary Chemistry (CABA-Lab) laboratuvarının başındadır. 1991-1992 yıllarında University of Birmingham "Research Laboratory for the Chemistry of Bioactive Carbohydrates and Protein" bünyesinde konuk araştırmacı olarak görev almıştır. 2007 yılında Ecole Nationale Vétérinaire of Nantes (Fransa) “School for Advanced Residue Analysis in Food” (SARAF) kurumundan diploma almıştır. 2008 yılından buyana “Italian Journal of Food Safety” editor kurulu içinde yer almaktadır.
Bilimsel çalışmaları hayvansal orijinli gıdalardaki kalıntı ve kirletici maddelerin belirlenmesi için yöntemlerin geliştirilmesi, validasyonu ve uygulanması üzerine odaklanmıştır. Hakemli dergilerde yaklaşık 70 bilimsel yayının yazarıdır. Çeşitli dergilerde gıda güvenliği ve analizi alanında hakemlik görevi üstlenmektedir.

Konuşma başlığı: Bal likörü: Tanrıların içeceği

Özgeçmiş: Daniela Smogrovicova, Slovakya Bratislava'da bulunan Slovak Teknoloji Üniversitesi,Biyoteknoloji Enstitüsü Kimya ve Gıda Teknolojisi Fakültesi’nde doçent ve Müdür Yardımcısıdır. 1984 yılında aynı üniversiteden biyoteknoloji alanında doktora derecesini aldıktan sonra akademik çalışmalarına aynı üniversitede devam etmiştir. Çalışma alanları maltlama ve biracılık, damıtma ve bio-etanol üretimi, fermantasyon teknolojisinin temelleri, biyokimyasal ve biyoteknolojik bilgiler'dir. 20 doktora ve 100'den fazla yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Bilimsel çalışmalarının odak noktası, bira ve etanol fermantasyonu, biyo-etanol üretiminin iyileştirilmesi, fermente edilmiş içecek üretimi, immobilize teknolojiler ve bunların endüstriyel uygulamaları altında fizyolojisi ve biyokimyası üzerinedir. Çalışmaları 94 bilimsel makalede, 4 patentte ve 200 konferans katılımında yayınlanmştır. Yayınladığı makalelere 534 kez alıntı yapılmıştır. Avrupa Biracılık Kongresi Bira Üretim Grubunun bir üyesidir. Bira Üretim, Maltlık ve İçecek Endüstrisi için Yayın Kurulu ve Slovak Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Bilimsel Hibe Ajansı'nın eski bir üyesidir.

Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com