2. Uluslararası  Hayvansal Gıdalar Kongresi

2. International Congress on Food of Animal Origin

Yakın Doğu  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü olarak, Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti’nde 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Concorde Luxury Resort Otel’de düzenlemenin büyük heyecanı içerisindeyiz.

İlki 10-13 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenmiş olan Kongremize farklı disiplinlerden çok sayıda bilim insanı katılmıştır.  Veteriner fakülteleri, gıda, ziraat ve çevre mühendislikleri, fen edebiyat fakültelerine bağlı ilgili bölümler, beslenme ve diyetetik ile gastronomi bölümleri, su ürünleri fakülteleri, meslek yüksek okulları  ve bunun yanı sıra gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılarla, bilimsel ve teknolojik alanlardaki yeni bilgiler paylaşılmış, sorunlar mercek altına alınmış ve çözüm önerileri üretilmiştir.

Hayvansal gıdaların üretimi, analizi ve hijyeninin sağlanması ile ilgili üretim ve/veya satış yapan firmaları hedef kitlelerle buluşturarak bu alandaki yeniliklerin tanıtılması ana hedef alan Kongrede, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve Türkiye’den toplam 8 çağrılı, 67 sözlü ve 99 poster bildiri sunulmuştur.

“Bilgi paylaştıkça çoğalır”

Multidisipliner bir anlayış ile organizasyonunu gerçekleştirdiğimiz Kongremizde, hayvan kökenli gıdaların hijyenine ve teknolojisine yönelik konularda faaliyet gösteren hem üniversitelerin ilgili bölümlerindeki  hem de kamu ve özel sektörde bu konuyla ilgili araştırma, analiz, üretim, muayene ve kontrol alanlarında çalışan meslektaşlarımızla kongremizin paylaşımcı ve verimli ortamı içinde Kıbrıs adamızın muhteşem doğasında tekrar birlikte olmaktan ve bilgiyi paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız.

En içten dileklerimizle selam ve saygılar sunarız.

 

Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Canan HECER
Düzenleme Kurulu Başkanı

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"3","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"true"}

Concorde Luxury Resort Otel

Kongreye Kalan Süre

2018/11/08 00:00:00

Önemli Tarihler

Bildiri Özet ve Tam Metin Gönderim Tarihi
15 Ekim 2018
2.Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi
08-11 Kasım 2018
Organizasyon Sekreteryası

Barlas İnanç

+90 533 889 77 27

info@foodanimalcongress2018.com

www.puzzletravel.com